Bên cạnh phương thức mã hóa số liệu, nhập liệu hoặc trả lời câu hỏi trực tiếp trên mạng và sử dụng máy tính xách tay hoặc để bàn, các điều tra viên, cán bộ mã hóa số liệu, cán bộ nhập liệu cũng có thể tải ứng dụng (app) DDCI từ Google Play hoặc Apple App Store hoặc ngay từ trang www.ddci.org.vn , sau đó cài đặt trên máy tính bảng và điện thoại thông mình. Sau khi cài đặt, sử dụng tài khoản truy cập đã được cấp để thực hiện điều tra tại hiện trường hoặc để mã hóa, nhập số liệu điều tra khảo sát trực tiếp trên điện thoại thông minh hoặc từ máy tính bảng.